2018-05-11

Телескоп Объект Фильтр Суммарная экспозиция Кол-во экспозиций Высота объекта FWHM
Ivan|Newton320 MARK-LD R 1.8 ч 11 43 - 58 (52) 5.56" (5.18" - 5.86")
Moscow|Buk M108 B 0.4 ч 5 72 - 75 (74) 4.74" (4.63" - 5.13")
Moscow|NewtonQHY9 Abell2151 L 0.3 ч 4 36 - 39 (38) 4.49" (4.30" - 4.71")
Boris Emchenko|SW250 M104 L 0.7 ч 20 33 - 34 (33) 4.37" (4.13" - 4.66")
Moscow|Buk M97 B 0.5 ч 8 60 - 72 (65) 4.70" (4.65" - 4.77")
Moscow|NewtonQHY9 M97 O 3.0 ч 12 45 - 71 (58) 4.60" (4.38" - 4.83")
Moscow|Buk M97 G 0.7 ч 11 63 - 69 (66) 4.73" (4.60" - 4.87")
Ivan|Newton320 MARK-LD G 1.0 ч 6 51 - 56 (54) 5.72" (5.57" - 5.93")
Moscow|Buk M10 L 0.3 ч 3 32 - 34 (33) 4.88" (4.81" - 4.94")
Moscow|Buk M10 R 1.4 ч 17 35 - 41 (39) 4.84" (4.54" - 5.16")
Boris Emchenko|SW250 M60 L 0.3 ч 2 43 - 45 (44) 4.62" (4.41" - 4.84")
Ivan|Newton320 Abell39 H 2.0 ч 8 59 - 73 (67) 5.04" (4.89" - 5.22")
Boris Emchenko|SW250 M60 B 2.2 ч 13 26 - 37 (32) 4.58" (4.29" - 4.86")
Moscow|NewtonQHY9 Abell39 H 1.5 ч 6 57 - 73 (68) 4.26" (4.03" - 4.42")
Ivan|Newton320 Abell39 O 1.3 ч 5 55 - 73 (68) 4.95" (4.49" - 5.93")
Moscow|Buk M10 G 0.8 ч 9 39 - 41 (40) 4.73" (4.44" - 4.90")
Moscow|NewtonQHY9 Abell39 O 1.0 ч 4 63 - 69 (66) 4.22" (4.07" - 4.41")
Moscow|Buk M10 B 0.7 ч 8 34 - 38 (36) 5.25" (4.77" - 5.64")

Детальная cтатистика съемки 2018-05-11

Время Объект Телескоп Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Temp
21:07:26 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c R 57 5.7 119 -15.0
21:18:31 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c R 57 5.6 126 -15.2
21:19:43 M108 Moscow|Buk 300 c B 75 4.6 49 -15.0
21:23:18 Abell2151 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 36 4.7 113 -30.0
21:23:55 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.5 123 -25.0
21:23:55 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.5 123 -25.0
21:25:30 M108 Moscow|Buk 300 c B 74 4.7 50 -15.0
21:27:05 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.7 88 -25.0
21:27:05 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.7 88 -25.0
21:29:35 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c R 58 5.4 111 -15.4
21:30:22 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.3 131 -25.0
21:30:22 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.3 131 -25.0
21:31:16 M108 Moscow|Buk 300 c B 74 5.1 24 -15.0
21:33:02 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.2 106 -25.0
21:33:02 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.2 106 -25.0
21:33:14 Abell2151 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 37 4.4 125 -29.8
21:35:41 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.1 112 -25.0
21:35:41 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.1 112 -25.0
21:36:59 M108 Moscow|Buk 300 c B 73 4.7 52 -15.0
21:38:53 Abell2151 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 38 4.6 128 -30.1
21:40:44 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.6 78 -25.0
21:40:44 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.6 78 -25.0
21:42:32 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c R 57 5.2 91 -15.0
21:42:43 M108 Moscow|Buk 300 c B 72 4.6 46 -15.0
21:43:26 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.3 100 -25.0
21:43:26 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 33 4.3 100 -25.0
21:44:31 Abell2151 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 39 4.3 137 -30.3
21:46:06 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 34 4.3 115 -25.0
21:46:06 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 34 4.3 115 -25.0
21:48:45 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 34 4.3 119 -25.0
21:48:45 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 34 4.3 119 -25.0
21:49:14 M97 Moscow|Buk 300 c B 72 4.6 47 -15.0
21:51:26 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 34 4.4 115 -25.0
21:51:26 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 34 4.4 115 -25.0
21:53:37 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c R 57 5.4 109 -15.1
21:54:53 M97 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 71 4.4 24 -29.8
21:55:03 M97 Moscow|Buk 300 c B 72 4.7 48 -15.0
22:00:49 M97 Moscow|Buk 300 c B 71 4.7 42 -15.0
22:04:41 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c R 57 5.5 113 -14.9
22:10:40 M97 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 69 4.5 21 -30.1
22:12:58 M97 Moscow|Buk 180 c G 69 4.6 37 -15.0
22:16:42 M97 Moscow|Buk 180 c G 69 4.7 34 -15.0
22:17:51 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c G 56 5.6 117 -15.0
22:20:35 M97 Moscow|Buk 180 c G 68 4.7 31 -15.0
22:24:20 M97 Moscow|Buk 180 c G 68 4.7 33 -15.0
22:27:08 M97 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 66 4.6 19 -29.7
22:28:13 M97 Moscow|Buk 180 c G 67 4.7 32 -15.0
22:28:54 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c G 55 5.7 120 -15.0
22:32:39 M97 Moscow|Buk 300 c G 66 4.8 46 -15.0
22:38:25 M97 Moscow|Buk 300 c G 66 4.6 46 -15.0
22:40:00 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c G 54 5.9 118 -15.0
22:42:56 M97 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 64 4.6 19 -29.7
22:44:17 M97 Moscow|Buk 300 c G 65 4.7 45 -15.0
22:50:46 M97 Moscow|Buk 180 c G 64 4.8 32 -15.0
22:51:35 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c G 53 5.7 125 -15.0
22:54:38 M97 Moscow|Buk 180 c G 64 4.9 31 -15.0
22:58:21 M97 Moscow|Buk 180 c G 63 4.9 34 -15.0
22:59:34 M97 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 62 4.8 20 -29.6
23:02:19 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c G 52 5.7 121 -15.1
23:05:43 M97 Moscow|Buk 180 c B 62 4.7 31 -15.0
23:09:36 M97 Moscow|Buk 180 c B 61 4.7 30 -15.0
23:13:18 M97 Moscow|Buk 180 c B 61 4.7 29 -15.0
23:13:21 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c G 51 5.7 121 -15.1
23:15:16 M97 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 59 4.7 17 -29.7
23:17:02 M97 Moscow|Buk 180 c B 60 4.7 32 -15.0
23:20:52 M97 Moscow|Buk 180 c B 60 4.8 32 -15.0
23:26:46 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c R 49 5.6 130 -14.9
23:34:03 M97 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 57 4.5 21 -29.4
23:37:51 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c R 48 5.6 123 -15.1
23:43:33 M10 Moscow|Buk 300 c L 32 4.9 328 -15.0
23:48:53 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c R 46 5.9 116 -15.3
23:49:17 M10 Moscow|Buk 300 c L 33 4.9 340 -15.0
23:49:39 M97 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 54 4.4 20 -29.8
23:55:04 M10 Moscow|Buk 300 c L 34 4.8 348 -15.0
00:00:36 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c R 44 5.6 116 -15.0
00:05:10 M10 Moscow|Buk 300 c R 35 5.1 146 -15.0
00:06:10 M97 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 52 4.5 23 -30.0
00:06:20 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c L 45 4.8 207 -25.0
00:11:15 M10 Moscow|Buk 300 c R 35 5.0 151 -15.0
00:11:40 MARK-LD Ivan|Newton320 600 c R 43 5.7 109 -15.0
00:16:57 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c L 43 4.4 227 -25.0
00:16:59 M10 Moscow|Buk 300 c R 36 5.0 149 -15.0
00:21:58 M97 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 50 4.7 20 -30.0
00:23:02 M10 Moscow|Buk 300 c R 37 5.0 149 -15.0
00:25:57 Abell39 Ivan|Newton320 900 c H 70 4.9 26 -14.9
00:29:05 M10 Moscow|Buk 300 c R 37 4.9 154 -15.0
00:34:50 M10 Moscow|Buk 300 c R 37 4.9 161 -15.0
00:38:30 M97 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 47 4.8 18 -30.1
00:40:35 M10 Moscow|Buk 300 c R 38 4.9 162 -15.0
00:42:02 Abell39 Ivan|Newton320 900 c H 71 5.2 24 -15.3
00:54:18 M97 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 45 4.7 20 -29.6
00:54:40 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c B 37 4.7 90 -25.0
00:54:40 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c B 37 4.7 90 -25.0
00:58:34 Abell39 Ivan|Newton320 900 c H 73 5.2 22 -14.8
01:02:15 M10 Moscow|Buk 300 c R 39 5.2 155 -15.0
01:05:21 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c B 35 4.9 90 -25.0
01:05:21 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c B 35 4.9 90 -25.0
01:13:18 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c H 73 4.4 16 -30.1
01:14:35 Abell39 Ivan|Newton320 900 c H 73 5.0 24 -15.0
01:16:00 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c B 33 4.4 98 -25.0
01:16:00 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c B 33 4.4 98 -25.0
01:20:08 M10 Moscow|Buk 300 c R 40 5.0 155 -15.0
01:26:12 M10 Moscow|Buk 300 c R 41 4.8 170 -15.0
01:26:41 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c B 32 4.6 92 -25.0
01:26:41 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c B 32 4.6 92 -25.0
01:29:05 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c H 73 4.3 19 -29.7
01:31:56 M10 Moscow|Buk 300 c R 41 4.9 168 -15.0
01:35:59 Abell39 Ivan|Newton320 900 c O 73 4.7 34 -14.8
01:37:21 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c B 30 4.6 92 -25.0
01:37:21 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c B 30 4.6 92 -25.0
01:38:38 M10 Moscow|Buk 300 c R 41 4.7 166 -15.0
01:44:28 M10 Moscow|Buk 300 c R 41 4.7 176 -15.0
01:46:39 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c H 72 4.1 18 -29.5
01:48:00 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c B 28 4.4 96 -25.0
01:48:00 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c B 28 4.4 96 -25.0
01:50:13 M10 Moscow|Buk 300 c R 41 4.6 176 -15.0
01:51:56 Abell39 Ivan|Newton320 900 c O 72 4.5 26 -14.9
01:57:04 M10 Moscow|Buk 300 c R 41 4.5 176 -15.0
01:58:39 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c B 26 4.3 98 -25.0
02:02:27 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c H 71 4.0 21 -29.7
02:02:48 M10 Moscow|Buk 300 c R 41 4.6 178 -15.0
02:08:32 M10 Moscow|Buk 300 c R 41 4.5 183 -15.0
02:10:08 Abell39 Ivan|Newton320 900 c O 70 4.7 39 -14.8
02:20:17 M10 Moscow|Buk 300 c G 41 4.4 163 -15.0
02:20:51 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 69 4.1 18 -30.4
02:26:05 M10 Moscow|Buk 300 c G 41 4.6 155 -15.0
02:26:06 Abell39 Ivan|Newton320 900 c O 69 4.9 41 -15.3
02:31:48 M10 Moscow|Buk 300 c G 41 4.8 144 -15.0
02:36:40 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 67 4.2 18 -29.3
02:38:19 M10 Moscow|Buk 300 c G 40 4.8 140 -15.0
02:44:10 M10 Moscow|Buk 300 c G 40 4.8 147 -15.0
02:44:40 Abell39 Ivan|Newton320 900 c H 66 4.9 21 -14.5
02:50:02 M10 Moscow|Buk 300 c G 40 4.8 147 -15.0
02:53:13 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 65 4.2 13 -29.2
02:56:29 M10 Moscow|Buk 300 c G 39 4.8 143 -15.0
03:00:44 Abell39 Ivan|Newton320 900 c H 64 5.0 21 -14.7
03:02:12 M10 Moscow|Buk 300 c G 39 4.6 151 -15.0
03:08:00 M10 Moscow|Buk 300 c G 39 4.9 142 -15.0
03:09:01 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 63 4.4 13 -29.8
03:17:25 Abell39 Ivan|Newton320 900 c H 61 4.9 24 -14.8
03:17:33 M10 Moscow|Buk 300 c B 38 4.8 116 -15.0
03:23:16 M10 Moscow|Buk 300 c B 38 4.9 115 -15.0
03:27:33 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c H 60 4.4 13 -30.1
03:29:08 M10 Moscow|Buk 300 c B 37 5.2 103 -15.0
03:33:16 Abell39 Ivan|Newton320 900 c H 59 5.2 25 -15.1
03:35:43 M10 Moscow|Buk 300 c B 37 5.4 78 -15.0
03:41:34 M10 Moscow|Buk 300 c B 36 5.5 71 -15.0
03:43:13 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c H 57 4.4 16 -29.5
03:47:18 M10 Moscow|Buk 300 c B 36 5.1 97 -15.0
03:51:47 Abell39 Ivan|Newton320 900 c O 55 5.9 29 -14.8
03:53:47 M10 Moscow|Buk 300 c B 35 5.6 81 -15.0
03:59:34 M10 Moscow|Buk 300 c B 34 5.6 4 -15.0