2018-05-06

Телескоп Объект Фильтр Суммарная экспозиция Кол-во экспозиций Высота объекта FWHM
Boris Emchenko|SW250 M104 L 2.1 ч 14 32 - 34 (33) 4.13" (4.03" - 4.34")
Moscow|Buk M108 B 1.2 ч 14 69 - 74 (72) 5.01" (4.50" - 5.78")
Moscow|NewtonQHY9 M108 L 0.8 ч 10 70 - 73 (71) 4.05" (3.95" - 4.16")

Детальная cтатистика съемки 2018-05-06

Время Объект Телескоп Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Temp
18:39:21 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 4.0 295 -20.0
18:47:51 M108 Moscow|Buk 300 c B 74 5.5 20 -15.0
18:49:58 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 4.1 276 -20.0
18:53:46 M108 Moscow|Buk 300 c B 73 5.5 31 -15.0
18:59:39 M108 Moscow|Buk 300 c B 73 5.8 26 -15.0
19:00:39 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 34 4.0 244 -20.0
19:02:42 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 73 3.9 50 -29.3
19:08:31 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 72 4.0 44 -29.6
19:09:43 M108 Moscow|Buk 300 c B 72 4.5 27 -15.0
19:14:06 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 71 4.2 58 -29.7
19:15:33 M108 Moscow|Buk 300 c B 71 4.6 28 -15.0
19:19:58 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 71 4.1 69 -29.3
19:21:22 M108 Moscow|Buk 300 c B 70 4.9 14 -15.0
19:25:48 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 70 4.1 62 -29.2
19:27:09 M108 Moscow|Buk 300 c B 69 4.5 33 -15.0
19:29:02 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 4.3 194 -20.0
19:39:45 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 4.1 181 -20.0
21:39:21 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 4.0 295 -20.0
21:47:51 M108 Moscow|Buk 300 c B 74 5.5 20 -15.0
21:49:58 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 4.1 276 -20.0
21:53:46 M108 Moscow|Buk 300 c B 73 5.5 31 -15.0
21:59:39 M108 Moscow|Buk 300 c B 73 5.8 26 -15.0
22:00:39 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 34 4.0 244 -20.0
22:02:42 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 73 3.9 50 -29.3
22:08:31 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 72 4.0 44 -29.6
22:09:43 M108 Moscow|Buk 300 c B 72 4.5 27 -15.0
22:14:06 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 71 4.2 58 -29.7
22:15:33 M108 Moscow|Buk 300 c B 71 4.6 28 -15.0
22:19:58 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 71 4.1 69 -29.3
22:21:22 M108 Moscow|Buk 300 c B 70 4.5 34 -15.0
22:25:48 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 70 4.1 62 -29.2
22:27:09 M108 Moscow|Buk 300 c B 69 4.5 33 -15.0
22:29:02 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 4.3 194 -20.0
22:39:45 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 4.1 181 -20.0
22:50:24 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 32 4.2 153 -20.0
22:50:24 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 32 4.2 153 -20.0
23:02:17 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 32 4.1 28 -20.0
23:02:17 M104 Boris Emchenko|SW250 120 c L 32 4.1 28 -20.0