2018-05-03

Телескоп Объект Фильтр Суммарная экспозиция Кол-во экспозиций Высота объекта FWHM
Moscow|NewtonQHY9 M108 L 1.9 ч 23 65 - 79 (74) 4.25" (4.01" - 4.88")
Ivan|Newton320 M97 G 0.3 ч 9 79 - 80 (79) 4.94" (4.74" - 5.22")
Moscow|Buk M108 R 0.8 ч 9 73 - 78 (76) 4.94" (4.84" - 5.12")
Ivan|Newton320 MARK-LU L 0.3 ч 2 58 - 58 (58) 5.50" (5.46" - 5.55")
Boris Emchenko|SW250 M104 L 0.2 ч 1 33 - 33 (33) 4.61" (4.61" - 4.61")
Ivan|Newton320 MARK-RD L 0.3 ч 2 58 - 58 (58) 5.80" (5.79" - 5.81")
Boris Emchenko|SW250 M100 L 0.3 ч 2 60 - 61 (60) 4.23" (4.11" - 4.36")
Moscow|Buk M108 G 0.8 ч 9 65 - 72 (69) 4.92" (4.84" - 5.05")
Ivan|Newton320 MARK-RD R 0.2 ч 1 57 - 57 (57) 6.30" (6.30" - 6.30")
Boris Emchenko|SW250 M100 R 0.8 ч 5 56 - 60 (58) 4.14" (4.04" - 4.35")
Ivan|Newton320 MARK-LU R 0.7 ч 4 55 - 58 (57) 5.60" (5.41" - 5.72")
Moscow|Buk Abell39 O 2.5 ч 10 56 - 73 (66) 4.61" (4.21" - 4.73")
Ivan|Newton320 Abell39 R 0.9 ч 27 54 - 67 (61) 4.68" (4.29" - 5.13")
Boris Emchenko|SW250 M53 L 1.3 ч 15 38 - 62 (53) 4.23" (4.08" - 4.41")
Boris Emchenko|SW250 M53 B 1.1 ч 19 48 - 59 (55) 3.68" (3.42" - 4.42")
Moscow|NewtonQHY9 Abell39 O 1.5 ч 6 65 - 71 (68) 3.99" (3.62" - 5.05")
Ivan|Newton320 Abell39 G 0.7 ч 20 68 - 73 (71) 4.35" (4.17" - 4.51")
Boris Emchenko|SW250 M53 G 0.4 ч 5 43 - 47 (45) 3.80" (3.65" - 4.03")
Moscow|NewtonQHY9 Abell39 H 1.5 ч 6 55 - 73 (63) 4.26" (3.63" - 4.65")
Ivan|Newton320 Abell39 B 0.7 ч 20 70 - 73 (72) 4.44" (4.21" - 4.60")
Ivan|Newton320 Abell39 O 1.0 ч 4 61 - 68 (65) 5.10" (4.97" - 5.21")
Ivan|Newton320 Abell39 H 0.3 ч 1 58 - 58 (58) 5.33" (5.33" - 5.33")

Детальная cтатистика съемки 2018-05-03

Время Объект Телескоп Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Temp
17:48:37 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 79 4.1 100 -11.9
17:54:30 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 79 4.1 95 -29.5
17:57:32 M97 Ivan|Newton320 120 c G 80 5.0 55 -16.1
18:00:12 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 79 4.0 97 -29.8
18:00:37 M97 Ivan|Newton320 120 c G 80 5.2 57 -15.1
18:06:02 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 79 4.2 100 -30.0
18:07:33 M97 Ivan|Newton320 120 c G 80 4.9 43 -14.5
18:10:17 M97 Ivan|Newton320 120 c G 80 4.9 44 -14.7
18:11:54 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 79 4.2 102 -29.6
18:13:22 M97 Ivan|Newton320 120 c G 79 4.8 49 -14.9
18:15:45 M53 Boris Emchenko|SW250 120 c B 57 4.4 27 -20.0
18:16:21 M97 Ivan|Newton320 120 c G 79 4.9 41 -15.0
18:18:27 M53 Boris Emchenko|SW250 120 c B 57 4.4 26 -20.0
18:19:05 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 78 4.4 98 -29.7
18:19:25 M97 Ivan|Newton320 120 c G 79 5.0 56 -15.0
18:21:09 M53 Boris Emchenko|SW250 120 c B 57 3.7 37 -20.0
18:21:19 M108 Moscow|Buk 300 c R 78 5.1 38 -15.0
18:22:14 M97 Ivan|Newton320 120 c G 79 5.0 41 -15.1
18:23:49 M53 Boris Emchenko|SW250 120 c B 58 3.7 38 -20.0
18:24:53 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 78 4.2 102 -29.7
18:25:18 M97 Ivan|Newton320 120 c G 79 4.7 39 -15.2
18:26:29 M53 Boris Emchenko|SW250 120 c B 58 3.7 38 -20.0
18:27:16 M108 Moscow|Buk 300 c R 77 4.9 40 -15.0
18:29:07 M53 Boris Emchenko|SW250 120 c B 58 3.6 38 -20.0
18:30:33 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 78 4.1 105 -30.2
18:31:46 M53 Boris Emchenko|SW250 120 c B 59 3.5 40 -20.0
18:31:55 MARK-LU Ivan|Newton320 600 c L 58 5.5 134 -15.1
18:33:09 M108 Moscow|Buk 300 c R 77 4.9 45 -15.0
18:34:26 M53 Boris Emchenko|SW250 120 c B 59 3.5 41 -20.0
18:36:25 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 77 4.0 101 -30.0
18:37:07 M53 Boris Emchenko|SW250 120 c B 59 3.5 41 -20.0
18:38:53 M108 Moscow|Buk 300 c R 76 4.9 45 -15.0
18:42:15 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 76 4.2 102 -30.3
18:43:03 MARK-LU Ivan|Newton320 600 c L 58 5.5 150 -15.1
18:44:19 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 4.6 263 -20.0
18:44:43 M108 Moscow|Buk 300 c R 76 4.9 42 -15.0
18:48:05 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 76 4.1 102 -30.0
18:50:31 M108 Moscow|Buk 300 c R 75 4.9 38 -15.0
18:56:23 M108 Moscow|Buk 300 c R 75 4.8 39 -15.0
18:58:42 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 75 4.1 98 -30.0
18:58:51 MARK-RD Ivan|Newton320 600 c L 58 5.8 174 -15.2
19:02:55 M108 Moscow|Buk 300 c R 74 4.9 40 -15.0
19:04:32 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 74 4.1 95 -30.0
19:08:40 M108 Moscow|Buk 300 c R 73 5.1 34 -15.0
19:09:55 MARK-RD Ivan|Newton320 600 c L 58 5.8 159 -15.2
19:10:04 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c L 61 4.4 190 -20.0
19:10:23 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 73 4.5 94 -30.2
19:18:36 M108 Moscow|Buk 300 c G 72 5.0 41 -15.0
19:20:44 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c L 60 4.1 208 -20.0
19:24:27 MARK-RD Ivan|Newton320 600 c R 57 6.3 75 -15.1
19:24:31 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 72 4.2 103 -29.8
19:24:32 M108 Moscow|Buk 300 c G 71 4.9 44 -15.0
19:30:11 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 71 4.3 93 -30.0
19:30:23 M108 Moscow|Buk 300 c G 70 4.9 42 -15.0
19:34:21 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c R 60 4.1 134 -20.0
19:36:02 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 70 4.5 65 -29.4
19:36:05 MARK-LU Ivan|Newton320 600 c R 58 5.7 140 -15.0
19:36:17 M108 Moscow|Buk 300 c G 70 5.1 41 -15.0
19:41:57 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 69 4.1 95 -29.6
19:42:03 M108 Moscow|Buk 300 c G 69 4.9 42 -15.0
19:45:00 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c R 59 4.0 139 -20.0
19:47:05 MARK-LU Ivan|Newton320 600 c R 57 5.4 86 -15.0
19:47:37 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 69 4.3 80 -29.8
19:47:59 M108 Moscow|Buk 300 c G 68 4.9 39 -15.0
19:53:31 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 68 4.9 45 -29.8
19:55:42 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c R 58 4.3 124 -20.0
19:57:35 M108 Moscow|Buk 300 c G 67 4.9 38 -15.0
19:58:09 MARK-LU Ivan|Newton320 600 c R 56 5.7 105 -15.2
19:59:09 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 67 4.5 65 -29.7
20:03:18 M108 Moscow|Buk 300 c G 66 4.8 40 -15.0
20:04:55 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 66 4.3 81 -29.7
20:06:21 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c R 57 4.1 137 -20.0
20:09:01 M108 Moscow|Buk 300 c G 65 4.9 40 -15.0
20:09:11 MARK-LU Ivan|Newton320 600 c R 55 5.6 87 -15.2
20:10:46 M108 Moscow|NewtonQHY9 300 c L 65 4.3 80 -29.7
20:17:00 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c R 56 4.1 143 -20.0
20:19:34 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c H 55 4.4 15 -29.3
20:20:30 Abell39 Moscow|Buk 900 c O 56 4.7 3 -15.0
20:23:56 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 54 4.9 59 -15.0
20:27:01 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 54 5.1 54 -15.1
20:30:06 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 62 4.4 230 -20.0
20:34:05 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 56 5.1 59 -15.0
20:35:17 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c H 58 4.4 14 -29.1
20:35:47 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 61 4.3 228 -20.0
20:36:18 Abell39 Moscow|Buk 900 c O 58 4.7 6 -15.0
20:37:05 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 56 5.1 67 -15.0
20:39:59 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 57 5.0 57 -15.0
20:41:27 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 61 4.2 252 -20.0
20:43:03 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 57 5.1 64 -15.0
20:46:08 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 58 4.7 59 -15.0
20:47:06 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 61 4.3 252 -20.0
20:49:14 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 58 4.6 47 -15.0
20:52:47 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 60 4.2 261 -20.0
20:52:48 Abell39 Moscow|Buk 900 c O 61 4.7 6 -15.0
20:54:45 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 59 4.6 54 -14.9
20:57:51 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 60 4.7 55 -15.0
20:58:26 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 59 4.2 266 -20.0
21:00:55 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 60 4.9 52 -15.0
21:04:00 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 61 5.0 60 -15.0
21:04:08 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 59 4.3 253 -20.0
21:07:05 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 61 4.9 53 -15.0
21:08:34 Abell39 Moscow|Buk 900 c O 63 4.7 7 -15.0
21:09:49 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 58 4.2 256 -20.0
21:10:11 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 62 4.5 51 -15.0
21:13:11 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 62 4.8 59 -15.1
21:15:30 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 58 4.1 286 -20.0
21:16:15 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 62 4.7 47 -15.1
21:19:21 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 63 4.5 44 -15.2
21:21:10 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 57 4.1 300 -20.0
21:22:27 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 63 4.5 42 -15.2
21:25:33 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 64 4.5 40 -15.3
21:27:36 Abell39 Moscow|Buk 900 c O 66 4.2 6 -15.0
21:28:38 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 64 4.3 41 -15.3
21:29:37 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c B 56 3.7 102 -20.0
21:31:44 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 65 4.5 42 -15.3
21:34:49 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 65 4.4 42 -15.4
21:35:18 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c B 55 3.7 107 -20.0
21:37:51 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 66 4.3 41 -15.4
21:40:56 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 66 4.5 44 -15.4
21:41:00 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c B 54 3.6 120 -20.0
21:41:30 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 67 3.9 9 -29.7
21:43:28 Abell39 Moscow|Buk 900 c O 68 4.6 8 -15.0
21:43:39 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 67 4.5 48 -15.4
21:46:41 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c B 54 3.5 118 -20.0
21:46:44 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 67 4.3 46 -15.3
21:49:49 Abell39 Ivan|Newton320 120 c R 67 4.4 39 -15.2
21:52:20 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c B 53 3.7 107 -20.0
21:53:40 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 68 4.4 30 -15.2
21:56:39 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 68 4.3 43 -15.3
21:57:46 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 70 5.1 3 -29.5
21:58:05 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c B 52 3.4 127 -20.0
21:59:46 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 69 4.3 40 -15.3
21:59:59 Abell39 Moscow|Buk 900 c O 70 4.7 9 -15.0
22:02:47 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 69 4.3 44 -15.3
22:03:44 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c B 51 3.5 124 -20.0
22:05:52 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 69 4.4 34 -15.3
22:09:23 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c B 50 3.6 114 -20.0
22:09:27 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 70 4.3 43 -15.3
22:12:34 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 70 4.3 42 -15.4
22:15:03 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c B 49 3.7 111 -20.0
22:15:41 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 70 4.4 55 -15.4
22:15:47 Abell39 Moscow|Buk 900 c O 72 4.5 8 -15.0
22:18:45 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 71 4.5 48 -15.4
22:20:47 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c B 48 3.6 130 -20.0
22:21:43 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 71 4.4 46 -15.4
22:25:19 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 71 4.3 54 -15.4
22:28:24 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 72 4.2 40 -15.5
22:28:56 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c G 47 3.7 172 -20.0
22:31:08 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 72 4.4 45 -15.3
22:31:42 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c H 72 4.7 22 -30.0
22:34:15 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 72 4.5 50 -15.0
22:34:35 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c G 46 3.7 160 -20.0
22:34:41 Abell39 Moscow|Buk 900 c O 73 4.7 12 -15.0
22:37:20 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 72 4.3 47 -14.9
22:40:14 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c G 45 3.8 161 -20.0
22:41:00 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 72 4.3 45 -14.8
22:44:05 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 73 4.3 41 -14.8
22:45:54 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c G 44 3.9 154 -20.0
22:47:10 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 73 4.4 45 -14.7
22:50:16 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 73 4.3 44 -14.7
22:50:26 Abell39 Moscow|Buk 900 c O 73 4.7 11 -15.0
22:51:35 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c G 43 4.0 144 -20.0
22:53:20 Abell39 Ivan|Newton320 120 c G 73 4.4 48 -14.7
22:56:56 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 73 4.5 45 -14.6
22:59:32 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 42 4.2 247 -20.0
22:59:55 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 73 4.6 51 -14.7
23:02:59 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 73 4.6 55 -14.7
23:03:46 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c H 73 4.6 11 -29.3
23:05:10 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 41 4.1 263 -20.0
23:05:54 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 73 4.5 51 -14.6
23:08:58 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 73 4.4 49 -14.4
23:10:52 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 40 4.3 254 -20.0
23:14:05 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 73 4.5 49 -14.3
23:16:35 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 39 4.3 233 -20.0
23:17:11 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 73 4.3 50 -14.4
23:20:15 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 73 4.4 41 -14.5
23:22:15 M53 Boris Emchenko|SW250 300 c L 38 4.3 241 -20.0
23:23:21 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 73 4.3 56 -14.5
23:26:16 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 73 4.4 46 -14.5
23:29:55 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 72 4.5 51 -14.4
23:32:54 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 72 4.5 53 -14.4
23:36:00 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 72 4.5 50 -14.4
23:38:37 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 71 3.6 14 -29.5
23:39:04 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 72 4.5 47 -14.3
23:42:09 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 71 4.4 38 -14.3
23:45:42 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 71 4.2 42 -14.3
23:48:48 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 71 4.2 37 -14.5
23:51:54 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 71 4.5 44 -14.8
23:54:23 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 69 3.6 10 -30.4
23:54:58 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 70 4.5 53 -15.1
23:57:56 Abell39 Ivan|Newton320 120 c B 70 4.4 48 -15.4
00:01:33 Abell39 Ivan|Newton320 900 c O 68 5.2 20 -15.1
00:10:34 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 67 3.9 13 -30.2
00:17:38 Abell39 Ivan|Newton320 900 c O 66 5.1 32 -15.0
00:26:21 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c O 65 3.9 14 -29.7
00:34:17 Abell39 Ivan|Newton320 900 c O 63 5.0 23 -15.0
00:44:35 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c H 62 3.8 14 -29.4
00:50:22 Abell39 Ivan|Newton320 900 c O 61 5.1 30 -14.9
01:00:23 Abell39 Moscow|NewtonQHY9 900 c H 60 3.6 14 -29.4
01:07:02 Abell39 Ivan|Newton320 900 c H 58 5.3 18 -14.8