2018-04-05

Телескоп Объект Фильтр Суммарная экспозиция Кол-во экспозиций Высота объекта FWHM
Boris Emchenko|SW250 M100 L 1.7 ч 10 43 - 56 (50) 3.92" (3.85" - 4.07")
| IC3455 L 0.7 ч 2 60 - 63 (61) 8.25" (8.06" - 8.43")
Boris Emchenko|SW250 M100 B 0.2 ч 1 58 - 58 (58) 3.47" (3.47" - 3.47")
| IC3488 L 1.3 ч 4 68 - 71 (70) 8.78" (8.67" - 9.01")
Boris Emchenko|SW250 M104 L 1.7 ч 10 31 - 34 (33) 4.65" (4.10" - 5.55")
| Mel111 L 0.1 ч 2 69 - 69 (69) 7.69" (7.56" - 7.82")

Детальная cтатистика съемки 2018-04-05

Время Объект Телескоп Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Temp
17:46:57 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c L 43 3.9 225 -29.1
17:57:37 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c L 45 3.9 225 -29.5
18:08:14 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c L 46 3.8 216 -30.0
18:18:53 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c L 48 3.9 207 -30.0
18:29:31 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c L 49 3.9 200 -30.0
18:40:10 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c L 51 3.9 207 -30.0
18:50:00 IC3455 | 1'200 c L 60 8.1 500 -19.9
18:50:50 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c L 52 3.9 223 -30.0
19:01:31 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c L 54 3.9 219 -30.0
19:10:35 IC3455 | 1'200 c L 63 8.4 433 -20.3
19:12:13 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c L 55 3.9 201 -30.0
19:22:53 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c L 56 4.1 133 -30.0
19:37:13 M100 Boris Emchenko|SW250 600 c B 58 3.5 99 -30.0
19:50:50 IC3488 | 1'200 c L 68 8.7 328 -19.9
19:51:01 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 31 4.3 191 -30.0
20:01:41 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 32 4.4 96 -30.0
20:11:24 IC3488 | 1'200 c L 70 8.7 236 -20.3
20:12:20 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 32 4.3 85 -30.0
20:23:00 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 4.3 88 -30.0
20:31:56 IC3488 | 1'200 c L 71 8.8 224 -20.5
20:33:37 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 4.6 67 -30.0
20:44:16 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 4.2 87 -30.0
20:52:29 IC3488 | 1'200 c L 71 9.0 110 -20.4
20:54:56 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 34 4.1 77 -30.0
21:09:01 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 5.3 70 -30.0
21:19:40 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 5.4 112 -30.0
21:30:19 M104 Boris Emchenko|SW250 600 c L 33 5.6 69 -30.0
21:40:06 Mel111 | 180 c L 69 7.6 65 -20.3
21:43:39 Mel111 | 180 c L 69 7.8 53 -20.1