2018-06-06

Телескоп Объект Фильтр Суммарная экспозиция Кол-во экспозиций Высота объекта FWHM
Boris Emchenko|SW250 M60 G 1.7 ч 10 31 - 47 (39) 4.27" (3.81" - 4.74")
Ivan|Newton320 M85 R 0.3 ч 2 46 - 48 (47) 5.31" (5.16" - 5.46")
Ivan|Newton320 M85 G 0.3 ч 2 42 - 44 (43) 5.84" (5.84" - 5.84")
Ivan|Newton320 M85 B 0.3 ч 2 38 - 40 (39) 6.15" (6.11" - 6.19")
Ivan|Newton320 NGC6166 L 0.3 ч 2 84 - 85 (85) 6.94" (6.87" - 7.01")
Ivan|Newton320 NGC6166 R 1.0 ч 6 76 - 84 (80) 5.02" (4.94" - 5.18")
Boris Emchenko|SW250 M60 R 0.2 ч 1 29 - 29 (29) 4.20" (4.20" - 4.20")
Boris Emchenko|SW250 M20 R 2.5 ч 15 19 - 22 (21) 4.81" (4.28" - 5.49")
Ivan|Newton320 M17 L 0.2 ч 1 29 - 29 (29) 5.97" (5.97" - 5.97")

Детальная cтатистика съемки 2018-06-06

Время Объект Телескоп Экспозиция Фильтр Высота объекта FWHM," Stars# Temp
22:09:50 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c G 47 3.8 158 -20.0
22:20:11 M85 Ivan|Newton320 600 c R 48 5.2 104 -18.6
22:20:33 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c G 45 3.9 152 -20.0
22:31:13 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c G 43 3.9 153 -20.0
22:31:15 M85 Ivan|Newton320 600 c R 46 5.5 98 -17.8
22:41:52 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c G 42 4.2 137 -20.0
22:42:38 M85 Ivan|Newton320 600 c G 44 5.8 109 -14.0
22:52:31 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c G 40 4.2 129 -20.0
22:53:42 M85 Ivan|Newton320 600 c G 42 5.8 108 -14.8
23:03:12 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c G 39 4.6 119 -20.0
23:05:24 M85 Ivan|Newton320 600 c B 40 6.1 108 -15.1
23:13:52 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c G 37 4.7 110 -20.0
23:16:09 M85 Ivan|Newton320 600 c B 38 6.2 112 -15.2
23:24:30 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c G 35 4.5 124 -20.0
23:32:41 NGC6166 Ivan|Newton320 600 c L 84 7.0 161 -14.3
23:35:10 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c G 33 4.4 128 -20.0
23:43:46 NGC6166 Ivan|Newton320 600 c L 85 6.9 145 -14.9
23:45:50 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c G 31 4.4 122 -20.0
23:58:15 NGC6166 Ivan|Newton320 600 c R 84 5.0 121 -14.6
23:58:55 M60 Boris Emchenko|SW250 600 c R 29 4.2 147 -20.0
00:09:19 NGC6166 Ivan|Newton320 600 c R 83 5.1 164 -14.9
00:13:46 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 21 5.5 1308 -20.0
00:20:56 NGC6166 Ivan|Newton320 600 c R 81 5.0 137 -14.9
00:24:26 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 21 5.5 1331 -20.0
00:32:01 NGC6166 Ivan|Newton320 600 c R 80 5.2 171 -15.0
00:35:07 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 22 5.4 1361 -20.0
00:43:33 NGC6166 Ivan|Newton320 600 c R 78 4.9 132 -14.8
00:45:45 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 22 5.1 1576 -20.0
00:54:29 NGC6166 Ivan|Newton320 600 c R 76 5.0 139 -15.0
00:56:26 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 22 4.9 1699 -20.0
01:07:05 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 22 4.5 2018 -20.0
01:13:59 M17 Ivan|Newton320 600 c L 29 6.0 33 -14.7
01:17:44 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 22 4.8 1616 -20.0
01:32:02 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 22 5.1 1330 -20.0
01:42:42 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 22 4.9 1539 -20.0
01:53:22 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 22 4.9 1582 -20.0
02:07:11 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 21 4.4 1981 -20.0
02:17:50 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 21 4.3 2005 -20.0
02:28:30 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 20 4.3 2008 -20.0
02:39:11 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 20 4.3 2009 -20.0
02:49:50 M20 Boris Emchenko|SW250 600 c R 19 4.3 1909 -20.0